News

affish

Fotoutställning FÄSTNINGSBARN – dåtidens barn i dagens ljus

Fästningsbarn är en porträttsamling som uppmärksammar att det finns barn som vuxit upp inne på ett av Sveriges största fästningsområden och den plats som skulle ha rollen som Sveriges reservhuvudstad i krigstid. En unik miljö och en plats som beskrivits som en stad i staden, en egen skyddad värld där vardagsliv och militär verksamhet möts.

I utställningen porträtteras några av barnen födda 1933–1947 som vuxit upp på fästningen. De fotograferades 2023 i sin uppväxtmiljö på platser kopplade till minnen från barndomen.

Read more
ö

Utställning Six Queens

Med en fascination över hur linjer kan förstärka och skapa ännu en känsla åt en bild har tekniken lines over photo blivit ett uttryckssätt som utgår från det befintliga för att därifrån skapa något nytt. Linjerna ger uttryck för det kvinnliga, styrka och attityd som många gånger förstärks med färg. Enkelheten av skandinavisk minimalism genomsyrar Chris konstnärskap som blivit uppskattat och uppmärksammat av många.

Read more