Utställning Six Queens

Med en fascination över hur linjer kan förstärka och skapa ännu en känsla åt en bild har tekniken lines over photo blivit ett uttryckssätt som utgår från det befintliga för att därifrån skapa något nytt. Linjerna ger uttryck för det kvinnliga, styrka och attityd som många gånger förstärks med färg. Enkelheten av skandinavisk minimalism genomsyrar Chris konstnärskap som blivit uppskattat och uppmärksammat av många.